Nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek

A Nyereményjáték szervezője

Legyél te is modell – https://www.legyelteismodell.hu ; E-mail: info@legyelteismodell.hu ;
a továbbiakban „Szervező”.

A Szervező nyeremény-sorsolással záruló nyereményjátékot (továbbiakban „Nyereményjáték”) hirdet a szabályzatban (továbbiakban „Szabályzat”) található feltételek alapján.

A Nyereményjátékban résztvevő személyek

Azon személyek, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező által közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek. Kizárólag a 16. életévét betöltött, természetes személyek (továbbiakban „Résztvevők”) vehetnek részt a nyereménysorsoláson.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időszaka 2021.március.1-től áprillis.30-ig tart.

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték időtartamán belül mindazon Résztvevők, akik a Szervező által a Legyél te is modell weboldalán 2021.március.1-én közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek.

Nyeremény

A Nyereményjáték lezárultjával a Szervező 3 db nyereményt sorsol ki. A nyeremények értéke egyenként 15 000-20 000 Ft értékű.

Nyereménysorsolás

A nyereménysorsolás 2021.áprillis.30-án történik. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertes nevek sorsolása kézi húzással történik.

Nyertes

A Résztvevők közül a Nyereményjáték lezárultjával 3 nevet sorsol ki a Szervező, ők lesznek a Nyereményjáték nyertesei (továbbiakban “Nyertes”). Amennyiben a Nyereményről szóló, elektronikus úton történő kiértesítés többszöri próbálkozás ellenére sem jár sikerrel, a Nyertes neve helyett új nevet sorsol ki a Szervező a Nyereményjátékban résztvevő személyek közül.

A Nyeremények átvétele

A Szervező a Nyertest elektronikus úton köteles értesíteni 2021.május.1-én. A Nyertes a Nyeremény érvényesítése érdekében köteles együttműködni a Szervezővel.

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben történő érvényesítése meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény érvényesítésének lehetőségét a Nyereménysorsolás időpontja után tudja biztosítani.

A Nyeremény érvényesítésének elmaradásáért a Szervező nem vállal felelősséget, azonban annak rendben való lezajlásáért minden tőle telhetőt megtesz. A Szervező a Nyeremény tekintetében szavatosságot vállal, a Nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. A Nyeremény készpénzre nem váltható be.

Információnyújtás a Nyereményjátékról

Az érdeklődők a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információról az info@legyelteismodell.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétellel Résztvevő feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Nyereményről való értesítés céljából elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján megkeressék.

Vegyes rendelkezések

A Nyereményjáték résztvevői a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.